1/8

Opinnäytetyössäni Printophrenia, perehdyn muunneltavuuteen kokeellisen kaavoituksen ja muotoilun kautta. Mallisto on digiprinttilähtöinen ja inspiraationa on ollut skitsofrenian oireet. Muunneltavuuden ja digiprintin välityksellä tutkin vaatteen mahdollisuuksia pidempään käyttöikään sekä laajempaan kohderyhmään. Kyseessä on naisille suunnattu vaatemallisto, joka ei sijoitu mihinkään tiettyyn vaatetusalan sesonkiin. Mallisto koostuu seitsemästä asukokonaisuudesta.

Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä lipputehdas- ja tekstiilipaino Printscorpio Oyn kanssa. Malliston kontrastisuuden tavoittelun vuoksi halusin yhdistää käsityön digipainoon, luomalla printtien pohjat maalaten ne käsin ja viimeistellen ne sähköisesti. Väreillä, muodoilla ja ennakkoluuloilla leikittelyllä on ollut tärkeä rooli työssäni kokonaisvaltaisesti.

In my degree work Printophrenia the aim is to explore transformability through experimental pattern making and forming. The collection is based on digital print and inspired by the symptoms of schizophrenia. The purpose of this degree work is to examine the possibilities for longevity and widening the target group of clothing through transformability and digital print. The collection is targeted for women and is not aimed for any particular season. The collection is comprised of seven outfits.

The degree work is made in collaboration with Printscorpio Oy. Due to the pursuit of high contrast in the collection, the idea was to combine handicraft with digital print by painting the prints by hand and finishing them digitally. Playing with colours, shapes and prejudices has had an important role in the degree work.

yhteistyössä: collaboration with
Printscorpio Oy

Printscoprio Oy
 

kuvaaja: photographer
Jussi Nahkuri

malli: model
Saara

 

2/8

Opinnäytetyömallistoni Black Gold on tutkimus taiteellisesta kannan ottamisesta ja siitä, miten sitä voi hyödyntää vaatetussuunnittelijan näkökulmasta vaatemalliston suunnittelussa. Työ ottaa taiteellis-visuaalisesti kantaa meren ekosysteemien tuhoutumiseen. Malliston teemaa kiteyttävät elementit ovat Itämeren avainlaji rakkolevä, sekä öljy sen eri muodoissa. Black Gold on visuaalinen vuoropuhelu näiden kahden vastakohtaisen elementin välillä. Materiaalit, materiaalinmuokkaustekniikat ja niiden sommitelmat rakentavat malliston tarinalliseksi kehityskuluksi, jossa musta, paksu öljy peittoaa kauniin ja puhtoisen rakkolevän maailman. Kaikessa tuhossa piilee kuitenkin aina uuden alku.

Black Gold on sesongiton ideamallisto naisille ja se on toteutettu yhteistyössä Koskenpään Huopatehtaan kanssa.

My Bachelor Thesis collection Black Gold is a journey to making an artistic statement and explores how it can be utilized from a fashion designer’s perspective. The collection makes a statement towards the destruction of ecosystems due to the acts of human kind. Fundamental visual elements that summarize the theme are bladder wrack that is a vital key species of the Baltic Sea and oil in its different forms. The collection is a conversation between these two elements. Used materials, material manipulation techniques and the composition of them together create a narrative that travels from bloom to destruction of an ecosystem. There is still a new beginning in every ruin.

Black Gold is a seasonless women’s wear collection that has been done in collaboration with Koskenpään Huopatehdas.

yhteistyössä: collaboration with
Eurokangas & Koskenpään Huopatehdas

Eurokangas and Koskenpään Huopatehdas
 

kuvaaja: photographer
Larissa Ambachtsheer

malli: model
Leanna

 

3/8

PINNALLA on kevät/kesä 2016 neulevaatemallisto naisille. Mallisto on saanut inspiraationsa ihon ominaisuuksista ja valomikroskooppikuvista. Tuotteissa tämä näkyy kerroksina ja kontrastina materiaalien välillä. Joustamaton ja läpinäkyvä monofilamenttilanka toimii raamina väljästi mitoitetuille tuotteille, silkkimohairin tuodessa vaatteisiin pehmeyttä ja peittävyyttä.

PINNALLA is spring/summer 2016 knitwear collection for women. Inspiration to the collection comes from human skin features and light microscope pictures of skin. These will be shown in the collection as layers and as a contrast in between the materials. Inflexible and transparent monofilament thread is used as a frame for loose fitting clothes whereas silk mohair brings softness and coverage.

kuvaaja: photographer
Larissa Ambachtsheer

malli: model
Meri / Modelboom

hiukset: hair
Inka-Harriet

meikki: make-up
Vilma Mäkitalo

4/8

Clay Area on pohdinta tanssista, sen liikkeiden muodoista. Mallistoa inspiroi kiinalainen Han-Dynastian aikainen muinainen tanssijaveistos. Mallisto on tutkimus veistoksen liikkeellisyydestä, tanssijan puvusta ja muinaisesta merkityksestä.

Clay Area tulkitsee kaunista kiinalaisen perinteen mukaista ajatusta elämästä, joka kuoleman jälkeen jatkuu tuonpuoleisessa. Esi-isien kunnioitukseen liittyvät tavat näkyvät mallistossa. Pehmeä, kerroksellinen estetiikka luonnehtii mallistoa. Clay Area vie matkalle muinaisesta moderniin.

Clay Area is a description of an ancient dance, the motions and shapes of it. A Han Dynasty sculpture portraying a dancer, depicting a traditional dancer’s costume, worked as the main inspiration for the collection.

Venerating those departed is a beautiful Chinese tradition based on a belief that the spirits of the dead continue to dwell in afterlife. Clay Area aims to convey these traditions to the collection. Layered, feminine yet androgynous aesthetics characterize the collection. Clay Area takes you on a journey from ancient to modern.

yhteistyössä: collaboration with
Eurokangas & Kutomo Holopainen

Sponsor: Eurokangas and Kutomo Holopainen

kuvaaja: photographer
Miikka Pihlajamäki

malli: model
Saara

hiukset: hair
Inka Kaminen

meikki: make-up
Leena Waggoner

5/8

”My favorite age is now” on naiskehon vanhenemismuutoksista inspiraationsa saanut vaatemallisto nuorille naisille. Työssäni tutkin ikääntyvän naisen muuttuvaa vartaloa; muotoja, mittasuhteita ja pintaa. Mallistossani rumiksi leimatut ikääntymismuutokset muuntuvat mielenkiintoisiksi muodoiksi ja yksityiskohdiksi. Materiaalin muokkaustekniikkana tutkin tekstiilipinnan krakeloimista. Halkeileva pinta symboloi vanhenevan ihon muutoksia.

Mallistollani haluan osoittaa kunnioitusta vanhempia naisia kohtaan ja ottaa leikkisästi kantaa nuorempien vanhenemisen pelkoon. Mielestäni jokaisen mieluisimman iän tulisi olla nyt.

”My favorite age is now” is a collection for young women inspired by the changes a body goes through as woman gets older. In my work I’m studying the changes in aging woman’s body; shapes, proportions and surface. In my collection aging changes that are considered to be ugly transform into interesting shapes and details. As a material manipulation technique I study how to create cracked surface on textile. Cracked surface symbolizes changes of aging skin.

With my collection I want to show respect to older women and make a playful statement towards younger women’s fear of aging. I think everyone’s favorite age should be now.

yhteistyössä: collaboration with
Eurokangas

Eurokangas

kuvaaja: photographer
Jussi Ulkuniemi

malli: model
Linnea / BRAND

hair: hiukset
Inka Kaminen

meikki: make-up
Leena Waggoner

6/8

Apricity on sesongiton mallisto miehille pohjoisiin sääolosuhteisiin. Vaatemallistoni pohjana on tutkimus ilmaston lämpenemisen vaikutuksista pohjoisiin talviin, talvipukeutumiseen, sekä talvivaatesuunnitteluun.

Malliston inspiraationa on meri ja sen vaihtelevat olomuodot talven aikana. Samalla kun veden olomuodot vaihtelevat jäisestä sulaan, mallisto muuttuu kohti sitä uhkakuvaa, mitä olemme teoillamme ja tavoillamme saamassa aikaan.

My Bachelor Thesis is seasonless collection for men for northern climate. As a base of my collection is my research about the effects of global warming on northern winters and winter clothing.

My inspiration comes from the ocean and it’s varying phases during winter. While the phases of the water change from solid to liquid the collection proceeds towards the threatening future we are about to create with our current actions and habits.

yhteistyössä: collaboration with
Eurokangas, Luhta, Kaleva

Eurokangas, Luhta, Kaleva

kuvaaja: photographer
Maria Hästbacka

malli: model
Richard Hägerstrand

hair: hiukset
Vilma Mäkitalo

meikki: make-up
Inka-Harriet Kaminen

7/8

VUO on street-henkinen miesten ideamallisto, joka ammentaa elämänilosta ja leikkisyydestä. VUO:n visuaalisena inspiraationa on vesi, sen merkityksellisyys ja loputon muuntautuvuus. VUO tutkii veden liikettä ja liikkeen rajoittamista patoamisen keinoin, tuoden toiminnallisuuden osaksi lavakonseptia.

VUO is a streetwearish idea collection for men, scooping energy from exuberance and not taking life too seriously. Visual inspiration derives from water, it’s vitality and endless adaptation. VUO explores the flow of water through damming, bringing it’s movement to the stage.

 

kuvaaja: photographer
Iida Holmén

malli: model
Zelm Cheung

 

8/8

Opinnäytetyöni on kiinalaisen Hmong-heimon perinteisestä heimovaatetuksesta inspiroitunut vaatemallisto kevääseen kesään 2016.

Työni pohjautuu materiaalilähtöisyydelle; inspiroituneena näyttävistä Hmong-tekstiileistä olen suunnitellut ja teettänyt valtaosan mallistoni kankaista suomalaisessa pienkutomossa. Kangassuunnittelussa painopisteeni on kaksipuolisessa kankaassa, jolla perinteisen oikean ja nurjan puolen sijaan onkin kaksi oikeaa puolta. Kaksipuolisen kankaan kautta maksimoin kankaan käyttömahdollisuuksia vaatemallistossa, hukkamateriaalia vähentäen. Osa kankaista on käsitelty kreppipainannalla, joka muuntaa kankaan olemuksen kolmiulotteiseksi, tarjoten vielä kolmannen variaation samalle kankaalle.

Vaatetussuunnittelun näkökulmasta olen pureutunut vaatteen muotokielen modernisointiin. Traditionaalinen Hmong-vaatetus muuntuu länsimaisempaan ja moderniin siluettiin.

My graduation work is a spring/summer 2016 womenswear collection inspired by Chinese minority group called Hmong and their traditional clothing.

My work is based on materials; once got enthusiastic about showy Hmong textiles I ended up designing and producing most of my materials in a small weaving mill based in Finland. Within woven textile design I studied the double-sided fabric which can be used both surfaces on the top. My aim was to maximize the use of certain fabric and reduce the amount of waste material. To manipulate the fabric more I used crepe printing for some parts of the woven fabrics which made the surface three dimensional and set up a third variation of the certain fabric.

From the garment design point of view I explored how to modernize the Hmong sihouette. Traditional elements and details of tribe clothing are transformed into an occidental and modern silhouette.

yhteistyössä: collaboration with
Kultavilla

Sponsor: Eurokangas and Koskenpään Huopatehdas

kuvaaja: photographer
Elsa Russi

malli: model
Sofie / Modelboom

hiukset: hair
Inka Kaminen

meikki: make-up
Leena Waggoner